O nás

Stavební firma MODOS spol. s r.o. byla založena v roce 1991.

Nosným výrobním programem firmy je realizace stavebních prací v  oblasti dopravního, mostního, vodního, ekologického, průmyslového a  inženýrského stavitelství.

Od založení až po současnost se firma MODOS spol. s r.o. postupně zařadila mezi významné stavební společnosti v regionu Moravy a po dobu svého trvání provedla stavební práce za 3,5 mld. Kč.

V současné době firma MODOS spol. s r.o. disponuje vlastním dostatečným vybavením v oblasti dopravy, mechanizace, pažení a bednění, drobné mechanizace a ostatních výrobních prostředků, které jí umožní realizovat rychle a kvylitně stavební práce jejího zaměření.

Firma MODOS spol. s r.o. je schopna na přání zákazníka zajistit komplexnost stavebního díla včetně projektové dokumentace.

Firma MODOS spol. s r.o. je držitelem certifikátů řady ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Ve frimě pracuje cca 130 pracovníků na potřebné profesionální úrovni, jejichž odbornosti a zkušenosti jsou zárukou provedení rychlého a  kvalitního stavebního díla. Součástí pracovního týmu jsou i  autorizovaní inženýři pro technologie, které firma realizuje.