Politika jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP


Politika jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP

 

Společnost MODOS s r.o. se zabývá budováním staveb v oblasti inženýrského, dopravního a vodního stavitelství.

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle. Aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli, chceme být solidním a spolehlivým obchodním partnerem. Naše dobré jméno je tím nejcennějším co máme a proto jej budeme chránit.

Zavazujeme se, že při své činnosti budeme chránit životní prostředí, předcházet znečišťování a šetřit přírodní zdroje. Našim úkolem je znát všechny zákonné požadavky na životní prostředí, týkající se činnosti naší společnosti a umět je interpretovat tak, aby dosahování všech našich podnikatelských záměrů bylo k životnímu prostředí co nejšetrnější. Jsme si vědomi, že náš přístup k životnímu prostředí je u  našich zákazníků i veřejnosti důležitým hodnotícím kritériem. Budeme vytvářet a stále zlepšovat prostředí bezpečného podniku a chovat se v  souladu s platnými zákonnými požadavky BOZP tak, abychom eliminovali všechna rizika vzniku pracovních úrazů nebo poškození zdraví našich zaměstnanců.

Společnost chce rozvíjet vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci a  je si vědoma, že stabilizovaný tým dobře vycvičených zaměstnanců je nezbytným předpokladem prosperity. Proto bude usilovat, aby všichni zaměstnanci si byli vědomi podílu svého vlivu jak na kvalitu provedených prací tak na životní prostředí.

Společnost si uvědomuje, že se jedná o dlouhodobý proces neustálého zlepšování, spojený s trpělivou výchovou všech zaměstnanců, kde se výsledky nemohou dostavit ihned a odmítá takové aktivity, které mohou přinést krátkodobě vysoké zisky, ale z dlouhodobého pohledu mohou poškodit dobré jméno společnosti.

Společnost vše výše uvedené potvrzuji držením certifikátů kvality ISO.